So-net無料ブログ作成

夜の暇なコーヒーメーカー [DA 18-135/3.5-5.6]

KFIV6981-1.jpg

K-5+DA 18-135/3.5-5.6


コメント(0) 

タイマー [DA 18-135/3.5-5.6]

KFIV6977-1.jpg

K-5+DA 18-135/3.5-5.6


コメント(0) 

はなあやめ [SMC Takumar 28/3.5]

IMGP1186-1.jpg

K-01+SMC Takumar 28/3.5


コメント(0) 

夏はじめ [DA★200/2.8]

多摩では、急に夏の空気に変わりました。

KFIV6640-1.jpg

K-5+DA★200/2.8


コメント(0) 

ヤンマ [DA★200/2.8]

KFIV6705-3.jpg

K-5+DA★200/2.8


コメント(0) 

送電塔 [SMC Takumar 28/3.5]

50万ボルトの送電塔。

DSIMGP3539-1.jpg

*istDS+SMC Takumar 28/3.5


コメント(0) 

カタツムリ [DA 15/4]

KFIV6510-1.jpg

K-5+DA 15/4


コメント(0)